Żłobek powstał w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w regionie.

Program skierowany do osób (kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami), które urodziły lub wychowują dzieci do lat 3. Osoby zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa i okolic, przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, opiekuńczych lub osoby bezrobotne, które nie mają możliwości powrócić na rynek pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jeśli spełniasz ten warunek, zapoznaj się z naszym regulaminem oraz uzupełnij wniosek i dostarcz go nam osobiście lub emailowo (kontakt)

W razie pytań służymy pomocą: +48 512 844 155