Cennik opieki w żłobku na rok 2019

W żłobku świadczymy usługi opieki dziennej.

  • Opieka  dzienna  (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12   pkt. 2 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 300 zł* miesięcznie – jeden z rodziców musi spełniać warunek polegający na powrocie na rynek pracy.
  • W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka do godziny 19.00  naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy żłobka w wysokości 20,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 40 zł za każde kolejne 30 minut.